Layout af marketing materiale

Profilbrochure og messestand for den danske gasproducent Strandmøllen

Jeg har stået for layout af mange forskellige B2B materialer for Strandmøllen - herunder brochurer, flyers, produktblade og roll-ups.


Strandmøllen sælger gas til mange forskellige brancher og har en stærk visuel profil som alle tryksager følger. Hovedtrækkene i den grafiske identitet er de blå og mørkeblå farver, skrifttypen Montserrrat og de blåt tonede fotos der bruges, som grafiske elementer og modspil til de nærværende og sprøde fotos. Som en naturlig del af layoutprocessen kigger jeg også på hvordan overskrifter passer til indhold og fotos og om der er konsekvens i opbygningen af teksten, så det visuelle flow er optimalt.


Udover layout af diverse tryksager har jeg også stået for design af messestande og rollups til Strandmøllens opsøgende salgsaktiviteter (Se nederst på siden).


Se også eksempler på layout af andre typer materialer:
Magasin   → Brochure   → Fagbog   → Folder   → Årsrapport   → Roll-up  

Layout af brochure til patienter i psykiatrien for Region H

Patientbrochure om overgangen fra ungdoms- til voksenpsykiatrien. Brochuren er layoutet for Region Hovedstaden og følger deres egne visuelle retningslinjer.

Layout af folder for Industriens Fond

Layout af folder med billeder fra det nyopførte Industriens Fonds hus i Kina.
Folderen indeholder information om arkitekturen og det universitets campus som huset er en del af.

Layout af fagbog for Teknologisk Institut

Fagbøger skal være nøgterne og systematiske i deres visuelle opbygning så tekst og budskaber hurtigt kan afkodes.

Rapport design og layout for Finans Danmark og Teknologisk Institut

I ethvert rapport design er det vigtigt at holde et stramt system. Det opnås blandt andet gennem et funktionelt layout der effektivt og klart bærer teksten og konklusionerne frem.

Bogomslag til bogen Påvirk politik på alle platforme

Bogens forsideillustration er designet til at skabe blikfang og stå ud i mængden af fagbøger om kommunikation og lobbyisme.

Grafisk design og layout af tryksager

Jeg designer og layouter tryksager i alle afskygninger - fra små brochurer til større hæfter. Her er det et hæfte designet og layoutet for Aalborg Universitet.

Layout af folder for Industriens Fond

Layout af folder med billeder fra det nyopførte Industriens Fonds hus i Kina.
Folderen indeholder information om arkitekturen og det universitets campus som huset er en del af.

Design og layout af flyers

I tidens løb har jeg designet og layoutet adskillige flyers for alt fra advokat-firmaer til Street Mekka, som er et socialt projekt for unge i Københavns Kommune.

Tobias Scheel Mikkelsen · Freelance Grafiker København
Sønder Boulevard 98 · 1720 København V
Tlf. 6165 1613 · tobiasmik@gmail.com