Layout af brochurer

Brochure til patienter i psykiatrien for Region H

Brochuren er holdt i Region H Psykitari's grønne farve som bruges på alt eksternt materiale. Den handler om overgangen fra ungdoms- til voksenpsykiatrien. Brochuren er først og fremmest layoutet som digital pdf og er derfor tjekket igennem og eksporteret så den lever op til loven om webtilgængelighed så borgere med f.eks synshandicap nemt kan få læst folderen op på deres egen computer. Den blev også trykt til uddeling blandt patienter og skulle derfor også kunne fungere som opslag med venstre og højresider.


Se eksempler på layout af andre tryksager:
Profilbrochure   → Årsrapport   → Fagbog   → Folder   → Rapporter   → Roll-up  

Få et hurtigt overblik:
Download hele min kreative portfolio (.pdf)

Marketing materiale for den danske gasproducent Strandmøllen

Strandmøllens B2B marketing materiale har en stærk og genkendelig visuel stil og henvender sig til mange forskellige brancher.

Layout af fagbog for Teknologisk Institut

Fagbøger skal være nøgterne og systematiske i deres visuelle opbygning så tekst og budskaber hurtigt kan afkodes.

Rapport design og layout for Finans Danmark og Teknologisk Institut

I ethvert rapport design er det vigtigt at holde et stramt system. Det opnås blandt andet gennem et funktionelt layout der effektivt og klart bærer teksten og konklusionerne frem.

Bogomslag til bogen Påvirk politik på alle platforme

Bogens forsideillustration er designet til at skabe blikfang og stå ud i mængden af fagbøger om kommunikation og lobbyisme.

Grafisk design og layout af tryksager

Jeg designer og layouter tryksager i alle afskygninger - fra små brochurer til større hæfter. Her er det et hæfte designet og layoutet for Aalborg Universitet.

Design og layout af flyers

I tidens løb har jeg designet og layoutet adskillige flyers for alt fra advokat-firmaer til Street Mekka, som er et socialt projekt for unge i Københavns Kommune.

Tobias Scheel Mikkelsen · Freelance Grafiker København
Sønder Boulevard 98 · 1720 København V
Tlf. 6165 1613 · tobiasmik@gmail.com