Layout af folder

Layout af informationsfolder om industriens fonds hus i Kina

Folderen skulle bruges til uddeling ved åbningen og beskriver arkitekturen og det universitetscampus som huset er en del af. Jeg har layoutet folderen i standard-formatet M65 (10 x 21 cm) og har stået for billedbehandling og repro-arbejde så alle billeder står knivskarpt frem i tryksagen. Designet tager udgangspunkt i den grønne farve fra Industriens Fonds grafiske identitet.

Se eksempler på design og layout af andre typer tryksager:
Layout af flyers
Layout af rapporter
Layout af bøger

Få et hurtigt overblik:
Download hele min kreative portfolio (.pdf)

Profilbrochure for den danske gasproducent Strandmøllen

Strandmøllens B2B marketing materiale har en stærk og genkendelig visuel stil og henvender sig til mange forskellige brancher.

Layout af fagbog for Teknologisk Institut

Fagbøger skal være nøgterne og systematiske i deres visuelle opbygning så tekst og budskaber hurtigt kan afkodes.

Rapport design og layout for Finans Danmark og Teknologisk Institut

I ethvert rapport design er det vigtigt at holde et stramt system. Det opnås blandt andet gennem et funktionelt layout der effektivt og klart bærer teksten og konklusionerne frem.

Grafisk design og layout af tryksager

Jeg designer og layouter tryksager i alle afskygninger - fra små brochurer til større hæfter. Her er det et hæfte designet og layoutet for Aalborg Universitet.

Design og layout af flyers

I tidens løb har jeg designet og layoutet adskillige flyers for alt fra advokat-firmaer til Street Mekka, som er et socialt projekt for unge i Københavns Kommune.

Tobias Scheel Mikkelsen · Freelance Grafiker København
Sønder Boulevard 98 · 1720 København V
Tlf. 6165 1613 · tobiasmik@gmail.com