Rapport Layout

Rapport design og layout for blandt andet Teknologisk Institut og Finans Danmark

I ethvert rapport design er det vigtigt at holde et stramt system gennem hele publikationen. Det opnås blandt andet gennem et funktionelt layout der effektivt og klart bærer teksten og konklusionerne frem. Derudover skal der selvfølgelig også være plads til luft og ophold så man ikke går 'død' i en måske tung tekst. Fotos, illustrationer og grafik kan bruges til at skabe pauser og kan samtidig give rapporten en form for identitet der er vigtig i PR-sammenhænge. Se opslagene nederst for eksempler på 3 rapporter med en stærk visuel stil.


- og se flere eksempler på layout af rapporter samt brugbare pointer omkring rapporters generelle visuelle fremtoning på mit website: www.rapportlayout.dk

Eksempel på kapiteladskillelse fra rapportserien 'Teknologisk Udsyn' fra Teknologisk Institut.

Eksempel på fremhævet figur fra rapportserien 'Teknologisk Udsyn' fra Teknologisk Institut.

Eksempel på omslagsdesign fra rapport om unges privatøkonomi for Finans Danmark.

Eksempel på kapiteladskillelse fra rapport om unges privatøkonomi for Finans Danmark.

Eksempel på omslag fra rapport om finansiering i yderområder for Landdistrikternes Fællesråd.

Eksempel på opslag med figurer der farvemæssigt matcher fotostilen fra rapport om finansiering i yderområder for Landdistrikternes Fællesråd.

Få et hurtigt overblik:
Download hele min kreative portfolio (.pdf)

Grafisk Design og Layout af Frivilligmagasin

Jeg har 2 år i træk stået for grafisk design og layout af et 64 siders magasin med beskrivelse af lokale frivilligheds-tilbud og organisationer. Magasinet henvender sig til frivillige ildsjæle i alle aldre som gerne vil hjælpe udsatte i deres lokal miljø.

Layout af folder for Industriens Fond

Layout af folder med billeder fra det nyopførte Industriens Fonds hus i Kina.
Folderen indeholder information om arkitekturen og det universitets campus som huset er en del af.

Layout af rapporter

Se flere eksempler på layout af rapporter på mit website: www.rapportlayout.dk

Jeg har layoutet rapporter for:
Undervisningsministeriet, Madkulturen,
Deloitte, De Danske Bilimportører,
DTU, Aalborg Universitet, Finans Danmark.

Tobias Scheel Mikkelsen · Freelance Grafiker København
Sønder Boulevard 98 · 1720 København V
Tlf. 6165 1613 · tobiasmik@gmail.com