Tobias Scheel Mikkelsen · Freelance Grafiker København → PORTFOLIO → KONTAKT

Grafisk design af tryksager

Grafisk design af tryksag for Aalborg Universitet

Jeg designer og layouter tryksager i alle afskygninger - fra små brochurer til større hæfter. Her er det et hæfte designet og layoutet for Aalborg Universitet. Hæftet er udgivet i forbindelse med en konferenece afholdt på Aalborg Universitet omkring byudvikling i Sydhavnen i København. Hæftet fungerer som et resume af konklusionerne fra foredragene og rundbordsdiskussionerne der blev afhokdt på konferencen. Jeg har stået for både design, layout og billedbehandling samt infografikker.

Se eksempler på mere infografik

Grafisk Design og Layout af Frivilligmagasin

Jeg har 2 år i træk stået for grafisk design og layout af et 64 siders magasin med beskrivelse af lokale frivilligheds-tilbud og organisationer. Magasinet henvender sig til frivillige ildsjæle i alle aldre som gerne vil hjælpe udsatte i deres lokal miljø.

Layout af folder for Industriens Fond

Layout af folder med billeder fra det nyopførte Industriens Fonds hus i Kina.
Folderen indeholder information om arkitekturen og det universitets campus som huset er en del af.

Tobias Scheel Mikkelsen · Freelance Grafiker København
Dybbølsgade 21 · 1721 København V
Tlf. 6165 1613 · tobiasmik@gmail.com