Infografik til powerpoint

Infografikker til powerpoint præsentation om hvidvask for Finans Danmark

I forbindelse med offentliggørelsen af Finans Danmarks anbefalinger til den nye danske hvidvask enhed FEHT har jeg hjulpet presseafdelingen hos FIDA med infografikker til præsentationen ved pressemødet samt offentliggørelse på twitter og facebook. Infografikkerne handler om de nuværende problematikker i bankernes og politiets arbejde med mistænkelige kunder samt Finans Danmarks egne anbefalinger til den nye enhed FEHT.

Infografik: Finans Danmark anbefaler at Den Fælles Efterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering FEHT skal være et lukket forum hvor de relevante offentlige myndigheder og bankerne samles for at udveksle fortrolige oplysninger om mistænkelige bankkunder.

Infografik: Finans Danmark anbefaler at Den Fælles Efterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering FEHT skal være et lukket forum hvor de relevante offentlige myndigheder og bankerne samles for at udveksle fortrolige oplysninger om mistænkelige bankkunder.

Infografik: På nuværende tidspunkt kan banker ikke udlevere oplysninger om mistænkelige kunder til politiet uden en dommerkendelse.

Infografik: På nuværende tidspunkt kan banker ikke udlevere oplysninger om mistænkelige kunder til politiet uden en dommerkendelse.

Infografik: På nuværende tidspunkt kan bankerne ikke udveksle oplysninger om mistænkelige kunder og transaktioner fra bank til bank udenom politiet.

Infografik: På nuværende tidspunkt kan bankerne ikke udveksle oplysninger om mistænkelige kunder og transaktioner fra bank til bank udenom politiet.

Infografik: Den britiske anti hvidvask-enhed JMLIT har haft stor succes siden oprettelsen.

Infografik: Den britiske anti hvidvask-enhed JMLIT har haft stor succes siden oprettelsen.

Få et hurtigt overblik:
Download hele min kreative portfolio (.pdf)

Informationsgrafik til artikel for COWI

Her kan du se eksempler på informationsgrafik til artikler og magasiner for COWI om så forskellige emner som automatisering af indlæringstests, processen omkring COWIs nye identitet og skybrudssikring.

Infografik til Explainer Video for medicinalfirma

3 interne film med infografik i en 2 dimensionel grafisk stil produceret til company-day for medicinal firmaet Sandoz.

Tobias Scheel Mikkelsen · Freelance Grafiker København
Sønder Boulevard 98 · 1720 København V
Tlf. 6165 1613 · tobiasmik@gmail.com