Tobias Scheel Mikkelsen · Freelance Grafiker København → KONTAKT

Bogdesign

Design og layout af bog
om nutidige danske plakatkunstnere

Sammen med Hanne Scheel har jeg skrevet, redigeret og designet bogen Danish Art Prints, der omtaler 66 forskellige danske plakatkunstnere med udgangspunkt i temaet 'Art Versus Design'.

Kunstnerne i bogen bliver næsten alle solgt i indretningsbutikker og indretningsbutikker var også den primære afsætningskanal for bogen og det var derfor vigtigt at forsiden passede visuelt til tidens trends i indretningsbutikkerne. Bogen er bygget op omkring 66 interviews hvor der bliver stillet de samme spørgsmål til alle kunstnerne samt vist lidt smagsprøver på deres værker. Jeg har gjort meget ud af at lave et princip layout der nemt kan varieres fra opslag til opslag. Overskrifterne er sat med den flotte og enkle skrifttype Futura der dog ikke egner sig til større mængder af tekst - derfor har jeg valgt Avenir til brødteksten der er langt mere gangbar til længere passager.

Tobias Scheel Mikkelsen · Freelance Grafiker København
Nansensgade 73 · 1366 København K
Tlf. 6165 1613 · tobiasmik@gmail.com